Video giới thiệu

Giới thiệu khóa học

  • Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.
  • Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.
  • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
  • Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CEO Quản Trị
 Bài 1: Phương pháp học ON - OFF Khóa Học CEO Quản Trị (11:08)
 Bài kiểm tra số 1
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
 Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
 Bài kiểm tra
Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính
 Bài 11: Kỹ năng dẫn dắt các Trưởng phòng nhận cơ chế khoán CCSD theo hạn mức tài chính (16:29)

Câu hỏi thường gặp

Cơ Chế Khoán CCVE là gì?

Cơ chế khoán CCVE bao gồm Culture - Văn hóa doanh nghiệp (nội quy), Cost - Khối lượng, Volume - Hạn mức chi phí, Effectiveness - Hiệu quả. Muốn ứng dụng được cơ chế khóa thì CEO và cấp trung phải hiểu được mô tả công việc hiểu quả công việc của các bộ phận phòng ban và nhân sự từng vị trí. 

Công Cụ CCSC là gì? Và để làm gì?

CCSC - Central Control System of Company có nghĩa là bộ điều khiên trung tâm doanh nghiệp. CCSC là công cụ giúp hội đồng quản trị có thể giao trách nhiệm chi phí hiệu quả và hạn mức cho CEO. Từ CCSC sẽ bao gồm cả chiến lược của doanh nghiệp bao gồm chiến lược về doanh thu, về con người, sản phẩm và thị trường...

Công Cụ CCSD là gì? Ứng dụng như thế nào?

CCSD - Central Control System of Department có nghĩa là bộ điều khiên trung tâm phòng ban. CCSD sẽ giúp CEO có thể cài chiến lược đến từng bộ phận phòng ban thông qua các chỉ số: Trách nhiệm, Hạn mức, Chi phí vận hành và Quỹ lương thưởng. Nhìn vào CCSD phòng ban chúng ta hoàn toàn có thể thấy tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng tới doanh nghiệp của phòng ban đó

CCSP có giống KPI không?

CCSP - Central Control System of Company có nghĩa là bộ điều khiển trung tâm từng nhân sự. Bản chất CCSP sẽ bao gồm Nội Quy, Mô tả công việc, Khối lượng công việc, Chất lượng công việc... của nhân sự tại vị trí đó vậy nên KPI (khối lượng và hiệu quả công việc) sẽ chỉ là 1 phần trong CCSP. Ngoài ra nhìn vào CCSP có thể giúp CEO cài được chiến lược đến từng nhân sự bằng những con số bao gồm khối lượng hiệu quả cũng nhưng hạn mức quỹ lương cho vị trí đó.

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

110,000,000 đ Đăng ký