CEO Việt Nam Online - Học mọi lúc - Phát triển từng giây

Tác giả

Mr Ngô Minh Tuấn
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
  • Với hơn 20 năm kinh nghiệp thực chiến cùng với các doanh nghiệp từ thương mại sản xuất, đào tạo đến dịch vụ.
  • Ông cũng là người đã sáng tạo ra cơ chế khoán CCVE và ứng dụng những triết lí từ đạo Phật vào cuộc sống và doanh nghiệp để giúp các CEO an lạc và hạnh phúc. 
  • Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.
  • 100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Cột văn bản kèm ảnh

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Cảm nhận của Chủ Doanh nghiệp khi tham gia huấn luyện

Cảm nhận học viên

Các đối tác tiêu biểu