HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Tác giả

Ông Ngô Minh Tuấn
____________________________
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Holding
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Store
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group Global
  • Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam – Asean (VN - ADA)
  • Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2022
  • Người phát minh ra cơ chế khoán toàn diện CCVE và bộ điều khiển trung tâm doanh nghiệp CCSC - CCSD - CCSP
  • Người phát minh ra cơ chế chuyển hóa tâm thức PTP

Cột văn bản kèm ảnh

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Cảm nhận học viên

Các đối tác tiêu biểu