Giới thiệu khóa học

Chương trình huấn luyện Start up 2021

Nội dung khóa học

CHƯƠNG III. XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ
 Bài III.1 - 7 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ (08:32)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

16,500,000 đ Đăng ký