Video giới thiệu

Giới thiệu khóa học

- Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc  trong Bộ phận.
- Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Kinh doanh, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Kinh doanh chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
- Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.
- Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

Nội dung khóa học

Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khóa học CCO
 Bài 1: Phương pháp học ON - OFF đối với khoá học CCO (11:01)
 Bài kiểm tra
Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp
 Bài 3: Sơ đồ cấu trúc và vai trò chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp (20:27)
 Bài kiểm tra
Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online
 Bài 5: Tổng quan chương trình Giám đốc Kinh doanh 4.0 - Online (16:29)
Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức
 Bài 11: Đàm phán với CEO về việc điều chỉnh hạn mức (13:24)
Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD
 Bài 12: Tổng kết các công việc mà CCO phải làm từ khi nhận CCSD (06:27)
Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ
 Bài 13: Phương pháp giúp CCO vận hành nội bộ (11:43)
Bài 15: Mô hình chuỗi
 Bài 15: Mô hình chuỗi (14:53)
Bài 16: Định giá sản phẩm
 Bài 16: Định giá sản phẩm (15:37)
Bài 17: Đào tạo nhân viên mới
 Bài 17: Đào tạo nhân viên mới (10:03)
Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline
 Bài 18: Tổng kết chương trình và những công việc phải làm trước khi học Offline (09:35)

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để định biên nhân sự hiệu quả theo Cơ Chế Khoán?

Câu trả lời: Để định biên được khối lượng công việc của từng phòng ban, Anh chị phải đi từ CCSC. Từ CCSC Anh chị sẽ phải lập kế hoạch kinh doanh, trong kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm kế hoạch của từng phòng ban, dựa vào kế hoạch đó sẽ lên được khối lượng công việc từng phòng phải làm. Từ đó sẽ tính được số nhân sự cần thiết để làm hết khối lượng công việc đó.

Xây dựng cơ cấu tổ chức để đạt được mục tiêu?

Câu trả lời: Cơ cấu tổ chức hợp lí là cơ cấu tổ chức phải đi từ nghiệp vụ khách hàng. Anh chị phải lên được quy trình từ lúc có sản phẩm đến khi sản phẩm đến với khách hàng cần bao nhiêu bước với mỗi bước cần nhân sự như thế nào. Từ đó sẽ có được cơ cấu tổ chức hợp lí nhất.

Phương pháp chia lương thưởng theo cơ chế khoán CCSP như thế nào là hiệu quả?

Câu trả lời: Để chia được lương thưởng thì phải xuất phát từ khối lượng công việc của nhân sự (Công việc chuyên môn) và hiệu quả công việc của nhân sự đó ( bao gồm: Hiệu quả của thành phẩm nhân sự đó làm ra tác động trên 1 công đoạn của doanh thu và hiệu quả cuối cùng là doanh thu chung của bộ phận đó).

Và để xây được khối lượng và hiệu quả thì Anh chị phải hiểu được vị trí đó có tác dụng gì, mô tả công việc của bộ phận đó và đánh giá được hiệu quả của vị trí đó. Tất cả những điều đó chúng tôi gọi là CCSP (Central Control System of Person).

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Khóa Giám đốc chức năng CCO

Dành cho các vị trí GĐ kinh doanh

110,000,000 đ Đăng ký

Giám đốc Kinh doanh - CCO

Dành cho các Giám đốc kinh doanh
110,000,000 đ Đăng ký