Video giới thiệu

Giới thiệu khóa học

- Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính- Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.
- Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Tài chính- Kế toán, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Tài chính- Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.
- Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Tài chính- Kế toán để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính để đáp ứng đủ nguồn lực cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bằng hệ thống thông số: Dòng tiền; Lợi nhuận; Hạn mức chi phí; Huy động vốn.
- Học viên có tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.
- Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp Giám đốc Tài chính biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

Nội dung khóa học

Bài 7: Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp
 Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp (10:06)
Bài 8: Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban
 Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban (07:59)

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Đăng kí tư vấn hoặc thanh toán theo hướng dẫn:

Cách 01: Gọi trực tiếp Hotline 0986 77 66 22

Cách 02: Để lại thông tin tại link form đăng kí: TẠI ĐÂY! 

Cách 03: Chat trực tiếp với hỗ trợ viên: TẠI ĐÂY!