Nội dung khóa học

Bài 7: Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp
 Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp (10:06)
Bài 8: Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban
 Triển khai cơ chế khoán tới phòng ban (07:59)

Cảm Nhận Của Học Viên

Đăng ký khóa học

Đăng kí tư vấn hoặc thanh toán theo hướng dẫn:

Cách 01: Gọi trực tiếp Hotline 0986 77 66 22

Cách 02: Để lại thông tin tại link form đăng kí: TẠI ĐÂY! 

Cách 03: Chat trực tiếp với hỗ trợ viên: TẠI ĐÂY!